Sidste nyt fra styregruppen

Styregruppen består af følgende :

Henrik Nissen, Vejbæk          Tlf. 20 82 24 81       henrik.6330@hotmail.com 

Lars Hornbæk. Sofiedal         Tlf. 28 95 27 48       hornbek@bbsyd.dk

Johannes Nielsen                 Tlf. 40 16 39 58       johsnielsen12@live.dk

Aksel Bek                            Tlf. 40 10 34 53       akselbek@bbsyd.dk

Arne Bondo-Andersen          Tlf. 74 67 11 64       arne1864@bbsyd.dk

Paul Matzen                        Tlf  40 21 28 25       Bpmatzen@bbsyd.dk

Nyeste kommentarer

05.12 | 09:13

Frederik Viborg har skudt en spidshjort i Kirkeskoven ved Tøndervej 3.12

02.12 | 12:49

Frederik Viborg har nedlagt en då i Præsteskoven ved Lejrvejen 01.12

14.11 | 08:35

frederik viborg har skudt en då kalv i kirkeskoven ved lejrvejen 13.11

11.11 | 09:30

Er lagt på Hjortevildtsyd.dk