Nyheder fra lavet


Dagsorden for årsmødet den 4.4.24 på  Brandstationen i Bajstrup

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Styregruppens beretning

4.Afskydning lokalt og resultat af indsendte tænder til aldersbedømmelse

5. Økonomi

6. Kaffe

7. Indlæg ve lars Haugaard om arbejdet på Århus Universitet

    herunder aldersbeødømmelse af tandslid hos hjorte og fangst af uld

    for påsætning af halsbånd.

8. EventueltÅrsmøde i Hjortevildtsyd.dk

Mødet afholdes den 4.4.24 kl. 19 på Brandstationen i Bajstrup

Lars Haugaard holder indlæg efter mødet.

Entre 100 kr.

Parole for jagten hjortevildtsyds fællesjagt den 13.1.24

Der driver fra kl. 10 til kl. 12.

Drevene er fra motorvej e 45 til Eggebæk. Nord nord afgrænset af vejen fra Kliplev til Tinglev og mod syd af Hovedvej /grænsevejen .

Vær på pålads i fornuftig tid.

Der skydes spidshjort, hundyr og kalve af kron- og dåvildt.

Spidshjort der har opsats over ørehøjde skånes om muligt.

Råvildt skydes efter eget behov.

Er der kalve i rudlen skal kalvene skydes først inden hind eller då.

Jagtlejerne i Eggebæk driver også den pågældende dag. Tag hensyn til naboer.

Der er ingen fælles parade.

Tilbagemelding til undertegne snarest som SMS eller mail.

Datoer for jagterne i 23/24 er nu klar.

13.01.24 Hjortevildtsyds fællesjagt 13.01.24 ( tidligere syd for Bajstrup)

23.01. 24 Fællesjagt med NST i Bommerlund

29.01.24 Fællesjagt med NST i Frøslev

Skydetårne/stiger

Der ses endel skydetårne sat op i læhegn. Det er tillagt at sætte stiger op i læhegn. For at sætte skydetårne op kræves der 0,5 ha  skov.

Årsmødet er 11. april 2023 på Brandstationen i Bajstrup kl 19.00

Der er indlæg fra Jan Eriksen, Formand for vildtforvaltningsrådet omkring jagt og etik 

Pris 50 kr som går til kaffe og kage.

Aksel Bek

Fællesjagten 30.01.23

Der er meldt 14 stk. kronvildt heraf en spidshjort og 4 stk. dåvildt. En rigtig flot afskydning med hovedvægt på hindr og kalve.

Jagten syd for Bajstrup 14.1.23

Der er melding om at der er nedlagt 2 stk. kronhinder og 3 stk. dåer og en dåkalv.


Dødfunden hjort

Umiddelbart efter nytår er der fundet en spidshjort vest for Vejbæk. Der er et skudhuld i hjorten og der er ingen udskud. Hvorvidt hjorten er eftersøgt er der ingen meldinger om. Dette blot til orientering.

Fællesjagt på hundyr og kalve 14.01.2023 og 30.01.23

Parole for jagterne

Vi jager efter de hjorteetiske regler for kron- og dåvildt.

Fælles for begge jagter

Der frigives følgende

Kronvildt: Hundyr, kalve og spidshjort indtil ørehøjde

Dåvildt: Hundyr, kalve samt spidshjort indtil ørehøjde

Råvildt: Den enkelte afgør om man vil skyde råvildt

Ræv, mårhund og vildsvin

Skyd kalv før hind/då. Ønskes der skudt flere dyr skyd kalve fra rudlen indtil der ikke er flere.

Der skydes kun med sikkert kuglefang. Aftal stigeplacering med nabojæger.

Skyd kun på forsvarlige hold. Magter man ikke at skyde til dyr i bevægelse, så vent til de står stille. Undgå cowboyskydning.

Læg på forhånd fast hvor meget man vil skyde på arealet og meddel det til jeres gæster. Sørg for effektiv tilbagemelding.

Schweisshundefører Claus B. Jørgensen kan indtil kl. 12 kontaktes via SMS på 2320 7227. Efter kl. 12 kan der ringes til Claus. Ses skadet vildt bedes dette meldt til Claus. Det kan være til stor hjælp ved eftersøgning

Jeg modtager meget gerne tilbagemelding om skudt vildt og gerne på SMS eller mail akselbek@bbsyd.dkk

Der kan rettes spørgsmål til mig på 4010 3453


Fællesjagt 14.01.23 (Syd for Bajstrup)

Der afholdes fællesjagt på arealerne tilmeldt Hjortevildtsyd.dk. Arealerne er fra Perbøl over Stoltelund, Vejbæk, Bajstrup, Broderup, Rødebæk og ind til Eggebæk/Lundbæk. 

Medlemmer af Hjortevildtsyd.dk er velkomne til at deltage i jagten på egne arealer, hvor der forventes, at der veksler kronvildt/dåvildt fra ovennævnte område. Har man skovparceller/krat forventes det, at de drives igennem. Der er jagt i Eggebæk/Lundbæk samme dag. Arealer i Perbøl/Stoltelund drives ligeledes.

Der er kun lidt dåvildt/kronvildt i Tinglev Mose og områderne er naturligvis med i jagten. 

Grev Schacks plantage deltager ikke i år i fællesjagten grundet de etiske problemer der var sidste år med en enkelt deltager øst for jernbanen.

Der er ikke lavet naboaftaler med Eggebæk Hjortelav men de er orienteret om at der er jagt i Hjortevildtsyd.dk  

 

Tidsplan:

Kl. 10.00 Alle er på plads i de forskellige skove og drevet starter.

Kl. 12.00 Jagt slut. Der skydes efterfølgende kun fangstskud.    

Der er ikke fælles parade.


Fællesjagt sammen med Naturstyrelsen den 30.01.23

Der er aftalt fællesjagt med Naturstyrelsen.

Den naturlige afgrænsning er mod syd mod Fårhus, mod nord Perbøl og mod Vest Jernbanen.

Mod øst er det motorvejen.

Der drives i statsskoven med hunde og de enkelte opfordres også til at drive deres egne områder af.

Målet for dagen er at få skudt hundyr og kalve.

Der er mulighed for på dagen at sætte stiger/tårne ind mod Statsskoven. Ønsker herom rettes til mig og jeg koordinerer. Brug muligheden og vi undgår at statsskoven evt. bruges som kuglefang.

Tidsplan:

Alle er på plads kl. 10

Der drives i statsskoven fra kl. 10 til kl. 12.30

Herefter repræsentativ parade. Det er ikke nødvendigt at medbringe sit nedlagte vildt.

Hjortevildtsyd.dk sælger grillpølser samt øl/vand. Overskud går til vores finansiering af gruppen.

Kom til Roglehus for en god snak og fortæl hvad man har oplevet. Vi ses.

09.01.23

Aksel Bek

 

 Lidt løst og fast fra styregruppem

Jagten syd for Bajstrup er planlagt til den 14.1. kl. 10 til 12.

Generelt jager vi i Hjortevildtsyd.dk efter de etiske regler for kronvildt

Paul Matzen modtager stadig gerne tænder såvel fra hjorte som hinder til aldersbestemmelse af kronvildt

Rygtedannelse angående Henrik Nissens hjort skudt den 15.9.22.

Hjorten kommer ud kort før lukketid.

Solnedgang er iflg. den anvendte APP kl. 19.41. Jeg skyder første skud kl. 19.41 og fem til seks sekunder senere et skud mere og hjorten falder.

Efter kort ventetid pakker jeg sammen og går 160 meter hen til hvor hjorten ligger og tager et billede klokken 19.48

Henrik Nissen

 Aldersbedømmelse kronvildt

Paul Matzen der er medlem af styregruppen har været på første kurus omkring aldersbedømmelse. Kurset består af flere moduler og udbydes af Jægerforbundet.

Han har følgende opfordring til jer allesammen. 

Her følger Pauls opfordring:

Jeg skal gerne bruge en del underkæber af kronvildt nedlagt i vores område.

På kurset i dag kunne vi se at der er kæmpe forskel på tand slid fra de forskellige områder i landet.

 

Så hvis vi skal have lavet et alders bedømmelses træ for det sønderjyske, skal jeg gerne have underkæber fra nedlagt kronvildt.

 Vi skal bruge af både unge og gamle så vi kan få alle aldre med og meget gerne også fra hundyr.(hjorte har større tand slid ind hinder)

Skal bruge hele underkæben inkl. For tænder, da det er fortænder der bliver brugt ved tandsnits bedømmelse. ( den sikre metode)

 Under kæberne må meget gerne være afkogt.

 Skal gerne have oplyst køn, vægt og evt. lokation på dyrene.

 Kan også bruge 1 kæbe fra kalv, så vi har den med på tavlen

 De kæber der kommer ind vil få lavet en 100%s alders bedømmelse.

 

Aftal med Paul vedr. evt. afhentning.

På forhånd tak

Aksel

Fællesmøde

med Hjortevildtsyd.dk og Den Sønderjyske Hjortevildtgruppe

Fællesmødet afholdes den 5. maj kl. 19.0 på Brandstationen i Bajstrup.

Bajstrup Bygade 40, 6360 Tinglev

Mødet starter med Hjortevildtsyd.dk med punkterne: beretning, økonomi og evt.

Derefter tager Hjortevildtgruppen over med punkterne: markskader, tællinger, de jagtetiske regler og evt.

Hjortevildtgruppen afholder i 2022 to møder. Første møde er i Bajstrup den 5.maj for kommunerne Sønderborg, Åbenrå og *Tønder. Næste møde er den 12. maj i Jels for de nordlige kommuner.

Tag gerne trofæer fra lokalområdet med.

Pris 50,- som går til kaffe og kage.

Alle er velkomne.

Styregruppen  

 

 

Fællesjagt på hundyr og kalve 08.01.2022

 Der afholdes fællesjagt på arealerne tilmeldt Hjortevildtsyd.dk. Arealerne er fra Perbøl over Stoltelund, Vejbæk, Bajstrup, Broderup, Rødebæk og ind til Eggebæk/Lundbæk. 

Medlemmer af Hjortevildtsyd.dk er velkomne til at deltage i jagten på egne arealer, hvor der forventes, at der veksler kronvildt/dåvildt fra ovennævnte område. Har man skovparceller/krat forventes det, at de drives igennem. Der er jagt i Eggebæk/Lundbæk samme dag. Arealer i Perbøl/Stoltelund drives ligeledes.

Der er kun lidt dåvildt/kronvildt i Tinglev Mose og områderne er naturligvis med i jagten. 

Schweisshundefører Claus B. Jørgensen kan indtil kl. 12 kontaktes via SMS på 2320 7227. Efter kl. 12 kan der ringes til Claus. Ses skadet vildt bedes dette meldt til Claus. Det kan være til stor hjælp ved eftersøgning.

Der frigives

Kronvildt: Hundyr, kalve og spidshjort indtil ørehøjde

Dåvildt: Hundyr, kalve samt spidshjort indtil ørehøjde

Råvildt

Ræv, mårhund og vildsvin

Skyd kalv før hind/då. Ønskes der skudt flere dyr skyd kalve fra rudlen indtil der ikke er flere.

Der skydes råvildt såfremt man endnu ikke har nået sin afskydning på eget areal.

Der skydes kun med sikkert kuglefang. Aftal stigeplacering med nabojæger.

Skyd kun på forsvarlige hold. Magter man ikke at skyde til dyr i bevægelse, så vent til de står stille. Undgå cowboyskydning.

Læg på forhånd fast hvor meget man vil skyde på arealet og meddel det til jeres gæster. Sørg for effektiv tilbagemelding fra deltagerne.

Tidsplan:

Kl. 10.00 Alle er på plads i de forskellige skove og drevet starter.

Kl. 12.00 Jagt slut. Der skydes efterfølgende kun fangstskud.    

Jagten slutter kl. 12 pga. corona. Der er ikke fælles parade og evt. fortæring.

Jeg modtager meget gerne tilbagemelding om skudt vildt snarest.

Der kan rettes spørgsmål til mig på 4010 3453

Hjortevgildtsyd.dk

Aksel Bek

 

 Jagt syd for Bajstrup er den 8.1.22 Tidsplan følger

 

 Hjortevildtsyd.dk                      november 21

Lidt informationer og anbefalinger til kommende efterår.

Generelle anbefalinger fra Hjortevildtsyd.dk

Før sæsonen fastlægges den årlige afskydning. Inden jagten fastlægges hvad der ønskes skudt den pågældende dag. Meld klart ud til deltagerne og sikre at der er et effektivt tilbagemeldingsystem så der er check på afskydningen og eventuel stopmelding kan gives.

Har man tidlige skudt hjort større end spidshjort er anbefalingen at den næste hjort skal være større end den man har skudt. Skyd svage spidshjorte før stærke.

Undgå cowboyskydning. Succes ved skud til løbende vildt er ofte at vente til vildtet stopper eller sænker farten.   

Skudtegn er vanskelige at bedømme, specielt ved dyr i bevægelse.                                         

 Betalingsjagten i Bommerlund den 11. november

Hjortevildtsyd.dk er ikke deltager i arrangementet den 11. november. Der er imidlertid en række informationer som vi har fået og samtidig vil vi gerne videregive nogen af vore anbefalinger.

Større arealer nord og vest for Bommerlund har vedtaget, at der må skydes til et stk. hjortevildt per post. Der må kun skydes 12-ender hjorte eller større.

Andre arealer vil generelt ikke have skudt hjorte.

Der er arealer, hvor der ikke sættes poster af udover til observation.

Anskudt vildt bør leveres uanset afskydningsretningslinierne.

Aksel Bek deltager som observatør på dagen. Er der påskudt vildt der ikke er leveret eller ses der anskudt vildt kan det meldes på 40103453 og han vil videregive informationerne til brug for eftersøgningerne. Det kan lette eftersøgningerne med disse informationer. Det er den enkelte jagtleders opgave at kontakte schweisshundefører ved anskydning/kontrol.

Ovenstående tiltag kan bidrage til en god og etisk afvikling af jagten.

Knæk og bræk

 

Styregruppen

Hjortevildtsyd.dk

 

Hjortevildtsyd.dk holder årsmøde den 23.9.21 kl. 19 på Brandstationen i Bajstrup.

Foredragsholder er ikke på plads endnu, men der arbejdes på sagen.

Entre 50 kr. til kaffen.

Aksel Bek 

 

Jagten syd for Bajstrup 21.1.21

De seneste dage er der indført yderligere restriktioner mht. forsamlingsforbud.

De gælder foreløbigt indtil 17.1. men der er ikke nogen garanti for at det ikke bliver forlænget.

Rejserestriktionerne, der er skærpet væsentligt i dag, har umiddelbart ikke noget men sagen at gøre, men understreger blot alvoren i at passe på hinanden.

Der er revirer, der har valgt at aflyse jagten den 21.1, da man mener at man ikke kan gennemføre dem forsvarligt og under hensyntagen til udsendte invitationer.

En enig styregruppe i Hjortevildtsyd.dk har derfor besluttet at jagten ikke gennemføres som et Hjortevildtsyd.dk arrangement.

Det er naturligvis op til de enkelte revirer, om de vil gennemføre jagt den 21.1. Det er deres egen afgørelse og vi har fra Hjortevildtsyd.dk’s side ikke yderligere kommentarer eller anbefalinger.

Vi håber, at situationen normaliseres til næste sæson, så vi kan genoptage det fælles arbejde.

Styregruppen 8.1.21

Aksel Bek

 Fællesjagten Syd for Bajstrup afholdes som planlagt den 21.1.21 med start kl. 9. Alle driver deres egne områder. Der udsendes senere parole.         

Statsskoven har idag meddelt, at der den 21.1.21 ikke bliver muligt at sætte stiger/hochsitze ind til skel i Bommerlund.

 

Årets hjortevildtmøde afholdes den 27. august kl. 19 på Brandstationen i Bajstrup. Efter mødet er der indlæg om markskader ved Mads Flinterup fra Jægerforbundet. Alle er velkomne.

Hjortevildtmøderne i Nr. Hostrup d. 26.3. og i Bajstrup den 2.4. er AFLYST. Gennemføres evt. senere.

På fællesjagten i Frøslev den 30.01. blev der nedlagt 5 stk. vildt i statsskoven. Der er ingen meldinger om nedlagt vildt hos naboer, men der er rygtevis nedlagt 3 stk. vildt udenfor. 

På fællesjagten i og omkring Bommerlund blev der nedlagt 40 stk. vildt i statsskoven og 17 stk. udenfor. 

På betalingsjagten i Frøslev den 7.1. blev der nedlagt 38 stk. vildt.

Hej

Her et par praktiske oplysninger.

Der startes med at drive i statsskoven vest for Hærvejen kl. 9.30. Inden køres deltagerne på plads og der er ofte vildt der forlader området.

Der drives indtil ca. 11.15.

Det forudsættes af private også driver deres arealer af indenfor tidsrummet. Da det er forskellige arealstørrelser afgør den enkelte hvornår man driver.

Ses der anskudt vildt i løbet af jagten,der entennedlægges eller ikke kan nedlægges, vil vi gerne af hensyn til eftersøgning have besked herom på telefon 40103453.

Det kan være en stor hjælp.

Der er parade hos Henrik Nissen kl. 13 på Vejbækvej 14.

 

Over middag drives arealerne i Statsskoven øst for Hærvejen. Starttidspunkt forventes at være 13-13.30. Der drives formentlig til 15.15

Parade hos Henrik Nissen kl. 16.

Skyd kalv før hind / då. Er der flere kalve i rudlen skydes disse inden der skydes hind/då. Skån eventuelt spidshjorte.

Er man forhindret i at deltage i paraden kan melde resultatet som sædvanligt.

 

Der kan købes øl og vand.

 

Håber på en god dag med godt udbytte.

 

Aksel Bek

Fællesjagt med Statsskoven den 14.01.20

Der er fællesjagt den 14.01.20 med statsskoven omkring Bommerlund.

Der drives 2 såter i skoven. Om formiddagen drives der vest for Hærvejen og om eftermiddagen øst for.

Jagten er en betalingsjagt i statsskoven og der er derfor ikke fælles parade efter jagten.

Afskydning:                  Kronvildt: Hind, kalv og spidshjort til ørehøjde

                                        Dåvildt: Då, kalv og spidshjort til ørehøjde

                                        Råvildt, ræv, mårhund, vaskebjørn og vildsvin.

Nedlægges der vildsvin skal der udtages prøver.

Der skydes primært kalve og skyd kalv før hind/då. Er der flere kalve i rudlen er det god etik at skyde disse.

Skån fører-hinden/ -dåen. 

Opsætning af stiger/tårne, skudafgivelse m.v.: I lighed med tidligere år er der mulighed for at have tårne/stiger ind mod statsskoven på dagen. De kan opstilles i forvejen og lægges ned/flyttes efter jagten.  Skriv en mail hurtigst muligt til mig på akselbek@bbsyd.dk og jeg koordinerer med statsskoven.

Ved andre stiger/tårne der er placeret nærmere end 130 meter fra naboskel skal den enkelte sikre naboaftale med naboen.

Vores arealer er meget flade og det stiller øgede krav til sikkerhed. Det er kun jord, der er sikkert kuglefang. Jagten foregår kun fra stige/tårn eller hvor der er sikkert kuglefang. Placering af stiger/tårne skal ske, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der kan forekomme opspringende kugler, særligt i frostvejr når vinklen er under 10 grader der hvor kuglen rammer jorden. Der skal holdes sikkerhedsafstand til stiger/tårne. Vinkel for sikkerhed ind mod stige/tårn er minimum 20 grader på begge sider af stige/tårn. Ved opstilling af egne stiger/tårne skal man tilgodese naboens muligheder for at afgive sikre skud. Det indebærer, at der skal være god afstand mellem opsatte stiger/tårne hvis de f.eks. er opstillet på linje i hegn. For at tilgodese sikkerheden forudsættes det, at de enkelte naboer indbyrdes aftaler opsætning af stiger/tårne. Gensidig hensyntagen sikrer godt naboskab.  Alle skal bære signaltøj – minimum  hat - af hensyn til egen sikkerhed.

Skyd så vidt muligt i sideskud til klovbærende vildt. Skyd til vildt der står stille eller er i langsom bevægelse. De færreste magter at skyde til vildt, der kommer i høj fart, på afstande, der er større en 50 til 60 meter. Undgå skudserier mod vildt i bevægelse. Dette indebærer ofte dårlige skud.

Ved anskydning er der pligt til at der laves eftersøg med registreret schweisshund. Ofte kan det være hensigtsmæssigt med kontrolsøg selv om man mener ikke at have ramt, da der er tale om skudstærkt vildt. Schweisshundefører Allan Skriver vil gerne hjælpe på dagen og kan kontaktes på 6179 3672.

Tidsplan: Om formiddagen starter drev i skoven kl. 9.30 og slutter ca. 11.15. Det er en god ide at være i på plads i god tid, da vildt ofte er i bevægelse så snart der afsættes poster. Efter formiddagens jagt mødes vi til en øl eller vand hos Henrik Nissen, Vejbækvej 14A, hvor der også er parade kl. 13.

Der drives øst for vejen om eftermiddagen og der er parade kl. 16 ligeledes hos Henrik.

Aksel Bek, Hjortevildtsyd.dk

 

På betalingsjagten i Bommerlund blev der nedlagt 39 stk. vildt fodelt på kron-, då- og råvildt. Se mere under nedlagt kronvildt og dåvildt.

Ændring

Fællesjagten i Frøslev er flyttet til den 30. januar 2020. Der bliver fællesparade med NST.

Bommerlund uændret den 14. januar med separate parader. Der er købejagt den dag.

 

Fællesjagt 2019/2020

Frøslev den 7. januar 2020

Bommerlund den 14. januar 2020

Fællesjagt syd for Bajstrup 2019/2020 forventes afholdt sammen med fællesjagt i Bommerlund

 

Kron- og dåvildt i Sønderjylland.

Fællesmødet afholdes den 28.03.19 på Nr. Hostrup Hus, Nr. Hostrupvej 29A, 6330 Rødekro. kl 19 - 22.

Der er indlæg af Mads Flinterup omkring sikkerhed på jagt og omkring aldersbedømmelse af levende kronvildt.

Endvidere er der indlæg af Jacob Skriver om forvaltning af hjortevildt på Oustrup Hede.

Entr 80 kr.

Gevirer bedes medbragt

 

Årsmødet afholdes den 04.04.19 kl. 19 på Brandstationen i Bajstrup med dagsorden iflg. vedtægterne.

Efter årsmødet er der orientering af formanden for den nationale hjortevildtgruppe Torben Schulz Jensen om "den fremtidige forvaltning af hjortevildt i Danmark - problemer og muligheder"

Entre 50 kr.- der går til kaffe og kage.

Gevirer bedes medbragt.

Tag gerne en kollega med.

Vel mødt - vi ser frem til en spændende aften.

Aksel Bek

På Fællesjagten i Frøslev d 30.1.19 blev der i statsskoven skudt 47 stk vildt (heraf 19 stk råvildt og 2 ræve ). Hos naboer er der skudt 15 stk. vildt (heraf 1 ræv og 2 rådyr )

Opdateret den 24.01.19

På fællesjagten 22.01.19 blver der skudt 43 stk vildt i statskoven(heraf 17 råvildt) og 23 stk hos naboer (heraf 2 råvildt )

Der er fællesjagt den 22.1.19 med statsskoven omkring Bommerlund.

Der drives 2 såter i skoven. Om formiddagen drives der vest for Hærvejen og om eftermiddagen øst for.

Jagten er en betalingsjagt i statsskoven og der er derfor ikke fælles parade efter jagten.

Afskydning:                  Kronvildt: Hind, kalv og spidshjort til ørehøjde

                                        Dåvildt: Då, kalv og spidshjort til ørehøjde

                                        Råvildt, ræv, mårhund og vildsvin. Nedlægges der vildsvin skal der udtages prøver.

Der skydes primært kalve og skyd kalv før hind/då. Er der flere kalve i rudlen er det god etik at skyde disse.

Skån fører-hinden/ -dåen. 

Opsætning af stiger/tårne, skudafgivelse m.v.:  I lighed med tidligere år er der mulighed for at have tårne/stiger ind mod statsskoven og de må benyttes fra solopgang til kl. 13. De kan opstilles i forvejen og lægges ned/flyttes efter kl. 13. Skriv en mail hurtigst muligt til mig på akselbek@bbsyd.dk og jeg koordinerer med statsskoven.

Ved andre stiger/tårne der er placeret nærmere end 130 meter fra naboskel skal den enkelte sikre naboaftale med naboen.

Vores arealer er meget flade og det stiller øgede krav til sikkerhed. Det er kun jord, der er sikkert kuglefang. Jagten foregår kun fra stige/tårn eller hvor der er sikkert kuglefang. Placering af stiger/tårne skal ske, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der kan forekomme opspringende kugler, særligt i frostvejr når vinklen er under 10 grader der hvor kuglen rammer jorden. Der skal holdes sikkerhedsafstand til stiger/tårne. Vinkel for sikkerhed ind mod stige/tårn er minimum 20 grader på begge sider af stige/tårn. Ved opstilling af egne stiger/tårne skal man tilgodese naboens muligheder for at afgive sikre skud. Det indebærer, at der skal være god afstand mellem opsatte stiger/tårne hvis de f.eks. er opstillet på linje i hegn. For at tilgodese sikkerheden forudsættes det, at de enkelte naboer indbyrdes aftaler opsætning af stiger/tårne. Gensidig hensyntagen sikrer godt naboskab.   

Skyd så vidt muligt i sideskud til klovbærende vildt. Skyd til vildt der står stille eller er i langsom bevægelse. De færreste magter at skyde til vildt, der kommer i høj fart, på afstande, der er større en 50 til 60 meter. Undgå skudserier mod vildt i bevægelse. Dette indebærer ofte dårlige skud.

Ved anskydning er der pligt til at der laves eftersøg med registreret schweisshund. Ofte kan det være hensigtsmæssigt med kontrolsøg selv om man mener ikke at have ramt, da der er tale om skudstærkt vildt. Claus er med i jagten udenfor skoven og kan kontaktes på 23207227.

Tidsplan: Om formiddagen starter drev i skoven kl. 9.30 og slutter 11.30. Det er en god ide at være i på plads i god tid, da vildt ofte er i bevægelse så snart der afsættes poster. Efter formiddagens jagt mødes vi til en grillpølse m.m. hos Henrik Nissen, Vejbækvej 14A, hvor der også er parade kl. 13.

Der drives øst for vejen om eftermiddagen og der er parade kl. 16 ligeledes hos Henrik.

Aksel Bek

Opdateret 06.01.19

Der har været afholdt fællesjagt syd for Bajstrup i dag. Resultatet kan læses under nedlagt kronvildt og dåvildt.

Der er folk, der har siddet på post udenfor skovene, der har skudt vildt uden at de finder det nødvendigt at melde tilbage eller deltage i paraden. Der er endvidere skudt flittigt og det vides ikke hvad resultatet har været.

Det tjener ikke til fremme for fællesskabet, at man håndterer velvilje fra andre af lauget medlemmer på denne måde. En sådan opførsel kan desværre medføre, at det særdeles gode samarbejde i lauget bringes i fare. 

Aksel Bek

 

Opdateret 20.12.18

Fællesjagt på hundyr og kalve 06.01.2019

 Skovejerne syd og vest for Bommerlund Plantage afholder jagt.

Medlemmer af Hjortevildtsyd.dk er velkomne til at deltage i jagten på egne arealer, hvor der forventes, at der veksler kronvildt/dåvildt fra ovennævnte område. Har man skovparceller/krat forventes det, at de drives igennem.

Schweisshundefører Claus B. Jørgensen deltager i jagten og kan indtil kl. 12 kontaktes via SMS på 23207227. Efter kl. 12 kan der ringes til Claus.

Der frigives

Kronvildt: Hundyr, kalve og spidshjort indtil ørehøjde

Dåvildt: Hundyr, kalve samt spidshjort indtil ørehøjde

Råvildt

Ræv, mårhund og vildsvin

Skyd kalv før hind/då. Ønskes der skudt flere dyr skyd kalve fra rudlen indtil der ikke er flere.

Der skydes råvildt såfremt man endnu ikke har nået sin afskydning på eget areal.

Der skydes kun med sikkert kuglefang. Statsskoven er ikke med i arrangementet, og der kan derfor ikke sættes tårne/stiger ind til statsskoven. Aftal stigeplacering med nabojæger.

Tidsplan:

Kl. 10.00 Skovejerne mødes i de respektive skove og sætter poster af.

Kl. 10.30 Drev påbegyndes eller når poster er sat af

Kl. 12.00 Jagt slut. Der skydes efterfølgende kun fangstskud.

Kl. 13.00 Vildtparade hos Aksel Bek, Gårdebymarkvej 11, 6360 Tinglev.

                 Kan du ikke nå frem til paraden, er du velkommen til at ringe om dit resultat

Jagten slutter efter paraden.

Der sælges pølser hvor overskuddet går til Hjortevildtsyd.dk.

Der kan rettes spørgsmål til mig på 4010 3453

Hjortevgildtsyd.dk

Aksel Bek

 

Opdateret 06.09.18

Statistik over nedlagt dåvildt i de perioder vi ikke længere har jagttid

Jagtår   Dåhjort større end spids          Spidshjort        Då              Kalv

             1-15.9  16.9-31.11 1-31.1     1.9-31.10        1-31.10    1-31.10

12/13       1              3                                                        1 

13/14       2              4                                   1                   1              1

14/15       2              3             3                    4                   1              1           

15/16       2              4             1                    1                   1              1    

16/17       1              6                                   4                   3              2

17/18       2              2              2                   3                   1              1     

Kilde: Nedlagt dåvildt på Hjemmesiden Hjortevildtsyd.dk 

Statistikken er lavet for at give et indtryk af hvad de kortere jagttider sandsynligvis betyder for afskydningen. Vi har i forvejen et meget fornuftigt forhold mellem nedlagte hjorte og då/kalv i en stor dåvildtbestand.

Som det fremgår er det helt klart hjorteafskydningen der lider under de nye jagttider.

Afskydning af dåer og kalve foregår hovedsageligt på fællesjagterne. Der er således ikke behov for yderligere fællesjagter.

29.08 Vi har nu fået tilmeldt det første areal øst for Motorvejen

22.8 Fællesjagter med Naturstyrelsen Sønderjylland 2014

Frøslev den 11. december

Bommerlund den 16. december

Parole og forløb afstemmes med Naturstyrelsen senere

13.2 Der er årsmøde den 3. april kl. 19.30. Vi mødes på Brandstationen i Bajstrup og Mads Flinterup, sekretær for den centrale hjortevildtgruppe kommer og holder et spændende foredrag. Tag gerne en kammerat med til denne spændende aften.

19.1. Derafholdes møde i styregruppen den 6. februar. 

06.12 Der er i dag sendt følgende mail til interessenter, medlemmer og styregruppe

Lidt nyt fra hjortevildtsyd.dk 

Vi er nu et pænt stykke inde i jagten.

For kronvildtets vedkommende er der indtil nu nedlagt

5 hjorte

7 hinder

5 kalve.

Det er de rapporterede tal. Derudover vides der med sikkerhed, at der er et medlem af lavet eller dennes gæster, der har nedlagt 2 hjorte. Disse er ikke meddelt.

Kønsfordelingen er fin, og der kunne nedlægges flere kalve.

For dåvildtets vedkommende er der nedlagt

8 hjorte

1 då

Ingen kalve.

Her der ligeledes kendskab til en nedlagt dåhjort fra samme persongruppe som ovenfor og ikke rapporteret.

Forholdes mellem nedlagte hjorte og dåer/kalve lader meget tilbage at ønske og der er plads til forbedringer.

Fortsat god jagtsæson

Aksel Bek

 Praktiske oplysninger i forbindelse med fælles trykjagt i Bommerlund og nabojagt i januar.

 Fællesjagt 7.12.17

 Der er parole og kørsel i skoven fra kl. 9.

 Det er en god ide for naboer at være klar fra kl. 9 i deres tårne, da der ofte er bevægelse i vildtet, når man kører inde i skoven.

 Der drives fra kl. 10.00 til kl. 12.30

 Parade ved Roglehus kl. 14.30

 Claus B. Jørgensen koordinerer evt. eftersøgsarbejde. Han kan kontaktes per SMS indtil kl. 12.30 på 23207227. Derefter er telefonisk kontakt mulig.

 Tilladelse til at sætte tårn op indenfor 130 m. afstand fra skoven kan rettes til mig per mail og jeg koordinerer.

 Efter jagten sælger Hjortevildtsyd.dk stegte pølser på paradepladsen. Der vil være mulighed for at købe øl og vand.

 

Nabojagt 7.1.18

 Igen i år er der planlagt nabojagt i området med tilknytning til området vest for Bommerlund.

 Arealet kan om ønsket udvides yderligere. Det kan medvirke til effektiv jagt.

 Der drives i skovene fra kl. 10 til kl. 12.

Der afholdes parade kl. 13.00 på Gårdebymarkvej 11, 6360 Tinglev.

 Når man ikke frem med sine skudte dyr inden vil jeg gerne have besked om nedlagt vildt på 40103453.

 Indtil kl. 12 kan Claus B. Jørgensen kontaktes per SMS på23207227 ved behov for eftersøg. Derefter per telefon.

 Hjortevildtsyd.dk sælge stegte pølser samt øl og vand efter jagten.

 

Parole udsendes i god tid inden jagten.

 Aksel Bek

 

 08.11.17.  Der har på det seneste været interesse for at tilmelde arealer nord for Tinglev til Hjortevildtsyd.dk. Nordgrænser for lauget er derfor nu vejen mellem Åbenrå og Bredevad. De første arealer er tilmeldt.

Aksel Bek  

 

På styregruppemødet den 30.08.17 har vi vedtaget anbefalinger til hjortejagt. Der er indrettet et nyt menupunkt hvor de hjorteetiske regler også findes.

 

Næste møde i styregruppen afholdes den 30.08.17

 

Jagttider på kron og dåvildt i Hjortevildstsyds område

Kronhjort større end spidshjort syd for E 20 (motorvej Kolding/Esbjerg ) 1-15.9 og 16.10-31.12

Spidshjort 1.9 - 31.1.

Kronhind 1.10 - 31.1

Kronkalv 1.9 - 31.1.

Dåhjort vest for E 45 i Åbenrå  Kommune 1.9 - 31.1.

Då og kalv vest for E 45 i Åbenrå Kommune 1.10 - 31.1.

Dåhjort større end spidshjort øst for E 45 i Åbenrå Kommune 1.12 - 31.12

Spidshjort, då og kalv øst for E 45 i Åbenrå Kommune 1.11. - 31.12

 

Fællesjagter 2017/18

29 november i Frøslev sammen med NST

7. december i Bommerlund sammen med NST

7. januar omkring Bajstrup privat 

Årsmøde i Hjortevildtsyd.dk

Årsmøde afholdes den 23. marts kl. 19 på Brandstationen i Bajstrup, Bajstrup Bygade 40, 6360 Tinglev

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Efter årsmødet er der et meget interessant foredrag med emnet: Aldersbestemmelse af kronvildt, både hjorte og hinder.

Foredragsholder er H.A. Hewicker, der er en af Tysklands bedste kronvildtspecialister. Foredraget er på tysk.

Entre 50,- kr. der går til kaffe og kage. Der kan købes øl og vand.

Alle er velkomne.

Styregruppen

Fællesjagt syd for Bajstrup 8.1.17

På fællesjagten syd for Bajstrup blev der nedlagt 3 stk. kronvildt, 3 stk. dåvildt og en ræv.

Dennis Nielsens søn skød sit første stk. kronvildt ( en kalv ).

Tak til terrængiverne. 

Fællesjagten Bommerlund 14.12.16

Der er registreret nedlagt 74 stk. vildt.

Har du som deltager i jagten nedlagt vildt og ikke haft mulighed for at komme med det på paradepladsen er der mulighed for at melde det enten til Klaus Sloth NST eller undertegnede. Fordeling af afskydning kommer snart under skudt dåvildt og kronvildt. 

Aksel Bek

 

 

 

 

 

Fællesjagt på hundyr og kalve 08.01.2017

 

Skovejerne vest for Bommerlund Plantage afholder jagt den 08.01.2017

Medlemmer af Hjortevildtsyd.dk er velkomne til at deltage i jagten på egne arealer

hvor der forventes, at der veksler kronvildt/dåvildt fra ovennævnte område.

Schweisshundefører Claus B. Jørgensen deltager i jagten og kan indtil kl. 12 kontaktes via SMS

på 23207227. Efter kl. 12 kan der ringes til Claus.

Der frigives

Kronvildt: Hundyr og kalve

Dåvildt: Hundyr og kalve

Ræv, mårhund og vildsvin

Tidsplan:

Kl. 10.00 Skovejerne mødes i de respektive skove og sætter poster af.

Kl. 10.30 Drev påbegyndes

Kl. 12.00 Jagt slut. Der skydes efterfølgende kun fangstsskud.

Kl. 13.00 Vildtparade hos Aksel Bek, Gårdebymarkvej 11, 6360 Tinglev.

Der sælges pølser hvor overskuddet går til Hjortevildtsyd.dk.

Der kan rettes spørgsmål til mig på 4010 3453

Hjortevgildtsyd.dk

Aksel Bek 

 

 

 

 

Hjortevildtsyd.dk                                  Gårdeby oktober 2016

Nu er den første måned overstået af jagten på kron- og dåvildt.

Vi har rigtig mange majsmarker rund omkring og der har været en behersket afskydning af hjorte.

Nu begynder majsmarkerne at blive høstet, og vildtet bliver mere synligt.

Start jeres afskydning af hundyr tidligt på sæsonen.

Iflg. hjorteetiske regler er det ikke etisk korrekt i oktober at skyde diegivende hinder / dåer dvs skyde hind/då før kalv. Disse førerløse kalve går en meget vanskelig tid i møde.

Der er skudt vildt i området hos lavsmedlemmer, der endnu ikke er rapporteret. De enkelte anmodes om indrapportering, da det er medvirkende til at undgå rygtedannelse. Indrapportering bedes delt i hjort, hind/då, smalhind/smaldå og kalve evt. med kønsangivelse.

Fællesjagterne med Naturstyrelsen er aftalt og datoer kan ses på hjemmesiden. Vi vender senere tilbage med de praktiske ting.

Fortsat knæk og bræk.

Aksel Bek

 

Opdateret 20.9.16

Dato for fællesjagt i Frøslev er ændret til 29.11.

Opdateret 21.06.16

Der er fællesjagt med NST og naboer i Frøslev 6. dec. 16

Der er fællesjagt med NST og naboer i Bommerlund 14. dec. 16

 

Opdateret den 28.2.16

Årsmøde i hjortevildtsyd.dk den 7.4.16 kl. 19 på Brandstationen i Bajstrup.

Efter årsmødet indlæg om hjorteforvaltning med fokus på markskader ved

Henrik Bertelsen, landbrug og Fødevarer samt næstformand i Viltforvaltningsrådet.

Alle er velkomne.

Møde i styregruppen den 10.3.16

Opdateret den 13.12.15

Hyndyrjagten syd og sydøst for Bajstrup blev gennemført med god deltagelse af de implicerede skovejere samt medlemmer fra Hjortevildtsyd. Der blev nedlagt 6 stk. kronvildt og 2 stk. dåvildt. 3 stk kronvildt havde gamle skudskader, og det er meget positivt at de blev nedlagt. Det er et meget godt initiativ, og der er signaler om, at hundyrsjagten gentages i 2016. Tak til iniativtagerne.                                                Aksel Bek

 Opdateret den 7.12.15 

Nyt tiltag til hundyrsafskydning

 Flere skovejere, der alle har tilmeldt deres arealer til Hjortevildtsyd afholder søndag den 13. december jagt. De enkelte skovejere har inviteret deres gæster individuelt. Der jages fra stiger/tårne.

 Der jages i skovene fra kl. 10 til kl. 12.

 Jægere, der har tilmeldt arealer til Hjortevildtsyd inden for området, er velkomne til af besætte deres stiger/tårne og herved få mulighed for at deltage i afskydning af hundyr/kalve af kron- og dåvildt.

 Skyd kalv før då/hind.

 Der skydes ikke andet vildt på dagen.

 Området afgrænses som følger

 Mod vest: Flensborg Landevej fra Broderup til Rødebæk

 Mod syd:  Tøndervej fra Rødebæk til Frydendal

 Mod øst: Fra Frydendal over Vejbæk langs vestsiden af Bommerlund Plantage til Stoltelundvej (Mulders)

 Mod nord: Stoltelundvej/Bajstrup Bygade fra Mulders til Broderup. 

 Claus Jørgensen deltager i jagten og kan rekvireres til eftersøgning efter kl. 12 på 20237227.

 Efter jagten er der parade hos Aksel Bek, Gårdebymarkvej 11, 6360 Tinglev.

 Nedlagt vildt medbringes til paraden. Alle er velkomne. Parade forventes kl. 13.

 Ligeledes vil der være mulighed for at få en ringriderpølse og lidt at drikke.

 Aksel Bek

Opdateret den 17.11.15

Der er fælesjagt mellem Naturstyrelsen og naboer i Frøslev den 2.12. og den 8.12. i Bommerlund.

Der skydes fra stiger eller tårn. Der skydes til hundyr og kalve samt spidshjort indtil ørehøjde af kron og dåvildt. Der skydes ikke større  hjorte eller råvildt.

Medlemmer af Hjortevildtsyd har fået direkte besked.

Der kan i lighed med tidligere år fås dispensation til at stille stiger/tårne op nærmere end 130 meter fra Statskoven.

 Opdateret 14.9.15

 Hjortevildt syd.

 Årsmøde i Hjortevildtsyd.dk den 9. april 2014 på Bajstrup Brandstation.

 Der var mødt 34 mand op til årsmødet.

 

Dagsorden.

Velkomst ved formanden for styregruppen Aksel Bek.

Valg af dirigent.

Styregruppens beretning.

Økonomi.

Diskussion om hvordan vi overholder de hjorteetiske regler.

Eventuelt.

 

Velkomst ved formanden for styregruppen Aksel Bek.

Aksel Bek bød velkommen, med en særlig velkomst til Lars Haugaard og vore sydlige naboer.

Valg af dirigent.

Claus Jørgensen blev valgt.

Styregruppens beregning.

Hjortevildtsyd.dk

Årsmøde den 9. april 2015

Areal

Arealet der er tilmeldt Hjortevildtsyd.dk udgør nu 4200 ha. Det er tilmeldt af 37 jagtforeninger og privatpersoner.

 Hjortelavet som Hjortevildtsyd.dk forsøger at samle strækker sig fra grænsen i syd til vejen mellem Åbenrå og Tinglev i Nord. Mod vest grænser vi ind til hjortelavet i Eggebæk Sofiedalvej/Dybbelgårde og mod øst er det hovedvej 10 fra Kruså og nordpå. I kerneområdet omkring Frøslev/Bommerlund er der stadig en del arealer, der ikke er med. Vi arbejder fortsat på at få en del af disse arealer med. Vi lægger op til at de hjorteetiske regler for kronvildt og dåvildt skal overholdes. Ved at være med i lavet, er man med til at sikre at jagten foregår efter de hjorteetiske regler. Dette burde være en ganske naturlig konsekvens af etisk forsvarlig jagtudøvelse.

 Bestande

 Bestanden af såvel kronvildt som dåvildt har bredt sig de senere år. Der er vel næppe et skovstykke eller et moseområde, hvor der ikke i løbet af året er kronvildt og/eller dåvildt. Stormene i efteråret 2013 medførte ganske betragtelige fladefald i flere plantager. Der har ligeledes været en del aktivitet med nedgravning af en stor gasledning i den del af området. Der står nu tætte bestande i stormfaldsområder fra 1999 og i plantagerne, der blev plantet i løbet af 1990’erne. Visse steder er der sket omfattende skader.

 En del af specielt kronvildtet vandrer frem og tilbage over grænsen og vestpå. Der er i efteråret stor aktivitet af svampeplukkere i nogle af plantagerne og det er ligeledes med til at vildtet trækker meget rundt. I det sønderjyske område bliver der dyrket rigtig meget majs. Det giver gode muligheder for skjul og føde.

 Bestandene specielt for kronvildt er kendetegnet ved, at der er ganske få eller ingen gamle hjorte. Der skydes næppe hjorte over 5 år og det giver nok et godt billede af bestandssammensætningen. En del af de unge hjorte vandrer ud til andre områder. De når i en del tilfælde ikke tilbage til brunsten i kerneområderne, da de nedlægges inden.

 Hjortetælling

 Også i år var der hjortetælling i området i starten af marts. Arealet, hvorpå der tælles er væsentlig større end området hvor Hjortevildtsyd.dk søges etableret. Der blev i år talt 150 stk. kronvildt og 100 stk dåvildt.

 Om der er tale om gengangere, eller at nogle af områder forekom vildttomme kan der kun gisnes om. Ligeledes spilder det en rolle, om der køres gylle på de områder, hvor hjortevildtet normalt fouragerer. Endelig spiller vejret en afgørende rolle. Tællerne gør en god indsats og man mødes i et fællesskab, der er vigtigt i forståelsen af jagten på hjortevildtet.

 Udbytte og udbyttesammensætning

 Jagttiden for kronvildt og dåvildt vest for motorvejen følger den generelle jagttid. Øst for motorvejen må dåvildt skydes i november og december.

 Under dette punkt er der kun behandlet de meldinger, der er tilgået hjortelavet. Det tilstræbes, at meldingerne kommer på hjemmesiden så snart de indgår. Der kan være dage hvor det tager lidt længere tid, men det skyldes at webmasteren er optaget af andre vigtige ting som f.eks. at gå på jagt. Der lægges kun melding om afskydning på nettet, der enten er mailet eller meldt direkte til webmaster. Rygtevise meldinger om afskydning tilgodeses ikke, uanset hvor interessante de kunne være.

 Der er meldinger fra medlemmer i hjortelavet og fra jægere der endnu ikke er med. Tak for indberetningerne. Billedkvaliteten har i indeværende år været god. Langt de fleste billeder, der er modtaget, har kunnet lægges på hjemmesiden.

 Der er meldt om i alt 31 stykker kronvildt i alt heraf 7 hjorte. Den ene af disse hjorte var en spidshjort. Der er tale om en afskydnings% på 23 af hjorte.

En af hjortene er fundet død i Frøslev Jagtforening. Ved afkogning af geviret blev der fundet en cal. 22 kugle i hovedet på hjorten. Der kan derfor kun være tale om krybskytteri, da ingen ansvarsfulde jægere beskyder hjortevildt med ulovligt og utilstrækkeligt kaliber.

For dåvildtet vedkommende er der meldt 41 stykker heraf 17 hjorte. Der er meldt 5 spidshjorte.

Det kan endvidere oplyses, at i de store plantageområder i området under Naturstyrelsen er nedlagt omkring 20 stykker kronvildt og 40 stykker dåvildt.

På hjortevildtmødes i Nr. Hostrup blev området rost for sin gode sammensætning for afskydningen. Der var dog ikke ros til aldersfordelingen.

I hjortelavet syd for grænsen Hegering Jardelund/Flensborg har der også været en fin fordeling mellem han- og hundyr. Vi har et godt samarbejde med naboerne fra syd for grænsen.

Længere vestpå i Kreis Nordfriesland ønsker nogle, at der skal være tale om kronvildtfrit område. Her er de 2 sidste år skudt 26 handyr i 2013 og 22 handyr og 6 hundyr i 2014. Det kan være en medvirkende forklaring på, at hjorteandelen er så lille hos os. Der er imidlertid kræfter i gang syd for grænsen, for at få disse forhold ændret. I Tønderområdet er der også skudt en høj andel af hjorte.

Fællesjagterne

Fællesjagterne er en god mulighed for naboer til Naturstyrelsen til at deltage i afskydningen af hundyr og kalve.

Fællesjagterne blev i 2014 gennemført i december. Jagten i Frøslev er nu gennemført et antal gange og det kører godt.

Det var første gang, der blev afholdt fællesjagt i Bommerlund. Efter jagten er der enighed med Naturstyrelsen om, at vi skal foretage evaluering og gennemføre optimering af afviklingen. Der skal blandt andet laves et kort med stigeplacering på alle deltagende private arealer. I år var der kun markeret, hvor der var givet dispensation til opstilling af stiger. Skydning bør kun forekomme fra stige eller lignende.

Der planlægges fællesjagter til efteråret 2015.

Tak til Naturstyrelsen for deres imødekommenhed.

Den centrale hjortevildtsgruppe

Vildtforvaltningsrådet gav i 2014 den centrale hjortevildtgruppe til opgave at fremkomme med forslag der skal sikre overholdensen af de hjorteetiske regler. Det er især den høje andel af hjorte i visse områder, samt aldersstrukturen der er problematisk. Jægerne har nu haft 12 år til frivilligt at få styr på forholdene. Forslaget fra hjortegruppen skal ligge på bordet i efteråret 2015 og skal kunne tiltrædes af alle medlemmer af vildtforvaltningsrådet. En vanskelig opgave, hvor det bliver spændende at se hvad resultatet bliver.

Økonomi

Som det er alle bekendt er der ikke kontingent i Hjortegvildtsyd.dk. Hans Henrik Post kommer senere ind på økonomien. Jeg vil dog allerede her afsløre, at der igen i år bliver der sendt en tallerken rundt hvor man kan give et bidrag.

Styregruppen

Arbejdet i styregruppen foregår harmonisk og uden de store sværdslag. Vi har afholdt de nødvendige antal møder bl.a. med forberedelse af fællesjagterne og årsmødet.

Tak for godt samarbejde i styregruppen.

Aksel Bek 07.04.15

Økonomi.

Der var blevet solgt pølser ved fællesjagten i Bommerlund. Det gav 921 kroner. Kassen viste derefter et plus på 3252,50 kr.

Til annoncering og hjemmeside er der brugt 1883,00 kr.

I kassen på nuværende tidspunkt 1369,50 kr.

Diskussion om hvordan vi overholder de hjorteetiske regler.

Hvad er gamle hjorte?

Nabohensyn, overskydning på små arealer. I nogle områder er der et stort udtag.

Eventuelt.

Der blev spurt til hvor mange arealer der var tilmeldt. Der er i øjeblikket 37.

Aftenen sluttede med et godt foredrag af Lars Haugaard om kronvildt projektet på Djursland.

 Opdateret 30.08.15

Fællesjagt med Naturstyrelsen afholdes 2.12.15 i Frøslev og 8.12.15 i Bommerlund

 Opdateret 15.2.15

Hjortevildtsyd.dk afholder sit årlige møde på Bajstrup Brandstation torsdag den 9. april kl. 19. Efter det ordinære møde holder Lars Haugaard, DTU indlæg om kæbeundersøgelsen på Djursland og Oksbøl. Endvidere kommer han ind på bæredygtig kronvildtjagt. Det bliver en spændende aften.

Aksel Bek

Opdateret den 4.12.                                                                            

                                                                          Gråsten den 26. november 2014
Fælles riffeljagt den 16. dec. 2014 ved/i Bommerlund pl..

Jagten afvikles fra 9.30-15.00 som bevægelsesjagt hvor jægerne er placeret i skydestige/tårn/.
Den østlige del af Bommerlund plantage, øst for Hærvejen, drives i tidsrummet 9.30 til 11.30. Den vestlige del af Bommerlund plantage drives i tidsrummer 13.00 til 15.00.
(Der må skydes når skytten er på post og indtil kl. 15.00)

Parade: Parade afholdes ved Roglehus kl. 16.00
Alle jægere opfordres til at medbringe deres nedlagte vildt til fælles vildtparade ved Roglehus
Medbring evt. jagthorn
Vigtigt at alt vildt nedlagt på private arealer er mærket.

Alle jægere mødes så vidt muligt ved Roglehus umiddelbart efter kl. 15.00.
På arealet syd for Roglehus bliver der vildtparade hvor også HjortevildSyd vil sælger grillpølser..

Parole jagtbart: Kronhind, kronkalv, då, kalv, ræv og mårhund, samt evt. forekomst af vildsvin.
Skyd kalv før hind/då.
(NB: Råvildt og dåhjort/kronhjort er ikke jagtbar denne dag).
Parole afholdes af de enkelte lodsejere selv. (udsendt på mail)

Eftersøgning:
Schweisshundefører Claus Bruun Jørgensen er kontaktpersonen ved evt. eftersøgninger. Claus har mobil +45 23207227.
Når det konstateres at der er behov for en schweisshund, send da Claus en sms, at der er et stykke vildt der skal eftersøges (Husk at oplyse nr. på din post/hvilket areal du jæger på.). Afmærk anskudssted. Konstateres behovet for schweisshund efter kl. 15.00 ringer du blot til Claus Bruun Jørgensen. Umiddelbart efter jagtens afslutning kl. 15.00, vil Claus B. Jørgensen, eller en anden schweisshundefører, tage kontakt til skytten og aftale nærmere.
(skud til kron- og dåvildt, der ikke ligger synligt forendt, bør som udgangspunkt kontrolleres)

Arrangementet:
Det officielle arrangementet slutter efter vildtparaden, men jægere og andet godtfolk er meget velkommen til at blive hængende til socialt samvær.

Afsætning af vildt:
Der bliver ikke arrangeret fælles afsætning af vildt, men nedlagt vildt kan blive oparbejdet hos Højer Hjortefarm v/ Mogens Nielsen, 74789116. Mogens er autoriseret vildtbehandler. Højer Hjortefarm har hjemmeside www.højer-hjortefarm.nu
Sidste år var prisen 500 kr. for et stk. kronvildt.

Opsætning af skydestiger:
På jagtdagen vil der igen være mulighed for at lave en naboaftale med NST, således at skydestiger kan opsættes nærmere end 130 meter til skel.

 

 

Opdateret den 19.11.2014                                                        

 

Gråsten den 16. oktober 2014

Fælles riffeljagt den 11. december 2014 ved/i Frøslev pl.

Jagten afvikles fra 10-13 som bevægelsesjagt hvor jægerne er placeret i skydestiger/tårne.

Jægerne skal have indtaget deres post senest kl. 10 (gerne før) og jagten slutter kl. 13.

(Der må skydes når skytten er på post og indtil kl. 13)

 Parade: Parade afholdes ved Skovhytten kl. 15.

(Frøslev jagtforening stiller med hornblæsere)

(vigtigt at vildt nedlagt på private arealer er mærket, evt. med bånd, mærke med lokalitet/skytte el. lign.)

 Alle jægere mødes så vidt muligt ved Skovhytten i skoven umiddelbart efter kl. 13, hvor der vil være opsat bord/bænke. Her kan der igen købes pølser/brød og medbragt mad og drikkelse indtages. Desuden vil der være opstillet en stor grill der er til fri afbenyttelse.

Parole (jagtbart: Kronhind og kalv, då og kalv, ræv og mårhund, samt evt. forekomst af vildsvin.)

Skyd kalv før hind/då.

Parole holdes af hver jagtforening/lodsejer selv. (udleveret i papirform)

 

Eftersøgning:

Jørgen Duus er kontaktpersonen ved evt. eftersøgninger. Jørgen har mobil

+45 21624612.

Når det konstateres at der er behov for en schweisshund, send da Jørgen Duus en sms om at der er et stykke vildt der skal eftersøges (Husk post nr.). Afmærk anskudsstedet. Konstateres behovet for schweisshund efter kl. 13 ringer man blot til Jørgen. Umiddelbart efter jagtens afslutning kl. 13, vil Jørgen Duus eller en anden schweisshundefører tage kontakt til skytten og aftale nærmere.

(skud til då/kron, der ikke ligger synligt forendt, bør som udgangspunkt kontrolleres)  

 

Arrangementet:

Det officielle arrangement slutter efter vildtparaden, men jægere og andet godtfolk er meget velkommen til at blive hængende til socialt samvær.

Afsætning af vildt:

Der bliver ikke arrangeret fælles afsætning af vildt, men nedlagt vildt kan evt. blive oparbejdet hos Højer Hjortefarm v/ Mogens Nielsen, 74789116. Mogens er autoriseret vildtbehandler. Højer Hjortefarm har hjemmeside

www.højer-hjortefarm.nu

 Opsætning af skydestiger:

Til jagten er der mulighed for at lave en naboaftale med NST, således at skydestiger kan opsættes nærmere end 130 meter til skel. Aftalen vil dog ”kun” gælde for den pågældende dag med fællesjagt.  

 16. okt. 2014

 Parole ved jagt med riffel

 Velkommen til riffeljagt

 Vi forudsætter, at du medbringer gyldigt jagttegn, riffeltilladelse samt behørig legitimation på jagtdagen.

 Jagten vil blive afviklet som bevægelsesjagt/trykjagt, med drivende kortgående hunde.

 Alle skytter får tildelt en skydestige.

 På jagten må der nedlægges: Kronhind og kalv, då og kalv, ræv, mårhund og vildsvin hvis der er nogen.

 Råvildt, Kronhjort og dåhjort må ikke nedlægges på denne jagt.

 Sikkerhed under jagten:

 Den tildelte post er fast, og må ikke forlades, før jagten afsluttes.

 Der må skydes når man er på plads i den tildelte skydestige, og det i øvrigt er forsvarligt.

 Er du det allermindste i tvivl om placering af andre skytter, drivere eller hunde, - så undlad at skyde.

 

Der må ikke afgives skud til frisk vildt når såten er meldt færdig (oplyst klokkeslæt).

 

Når man ikke er på post, skal våbnet være tomt med åben lås.

 

Vi er i Statsskov, hvor publikum altid har ret til at færdes. Du skal vise hensyn til publikum og undlad at afgive skud i deres nærhed.

 

 

 

Eventuel eftersøgning:

 

Alle skud til vildt, der ikke er leveret, vil blive afprøvet med en registreret schweisshund.

 

Har du skudt til vildt, som ikke ligger synligt forendt, må der ikke skydes til andet vildt i samme retning fra din post. Har du skudt til 2 stykker hjortevildt, som ikke ligger synligt forendt, må du ikke skydes til andet hjortevildt fra din post.

 

Har du afgivet skud, så bliv på posten, til du får kontakt med jagtlederen eller en af hundefolkene.

 

Eftersøgning på egen hånd må ikke finde sted. Der afgives melding om samtlige skudafgivelser til jagtlederen.

 

 

 

God jagtetik:

 

Skyd kalv før hind/då

 

Skyd kun til vildt i rene sideskud.

 

Skyd så vidt muligt kun til vildt når dette er i ro.

 

Skudafstand til vildt i bevægelse bør ikke overstige 75 meter.

 

Skyd kun til vildt, der er nærmest dig selv.

 

 

 

Jagtdagen afsluttes med en vildtparade, hvor der vil være mulighed for at købe eventuelt nedlagt vildt.

 

Vi håber du vil være med til at skabe en hyggelig atmosfære under trygge og sikre forhold på jagtdagen.

 

 

 

 

 

”Knæk og Bræk”

 

 

 

Opdateret den 8.10.13

Vi har i dag sendt følgende mail til vore mailmodtagere

Et af formålene med hjortevildtsyd.dk er, at få rapporteret nedlagt kronvildt og dåvildt indenfor vort område.

Der er interessant med melding uanset om vildtet er nedlagt på et tilmeldt areal eller på andet areal.  

 

Vi lægger ikke oplysninger ind på hjemmesiden på rygtebasis.

 

Vi har ret pålidelige rygter om nedlagt vildt som ikke er rapporteret fra medlemmer i lavet.

 

Vær med til at gøre siden mere aktuel ved at melde hvad du har nedlagt.

 

Jeg har overtaget opgaven som webmaster og vil sikre så hurtig opdatering som muligt. Send en mail til mig på akselbek@bbsyd.dk gerne med et billede.

 

Med jægerhilsen

Aksel Bek

 

Opdateret 30.08.18

Jagt med bue på de store hjortearter er nu godkendt under bestemte forudsætninger. Bekendtgørelse udsendt 29.8.

Fællesjagter

Privat fællesjagt syd for Bajstrup 6. januar 2019 kl. 10

Fællesjagt med statskoven

Bommerlund 22.01.2019

Frøslev 30.01.2019

Der er batalingsjagter i statskoven på ovennævnte dage. Der bliver udsendt

fælles parole men paraderne bliver afholdt hver for sig. De anbefales at der også drives på

de private arealer disse dage. Yderligere oplysninger kommer senere.

 

Der hare været flere forespørgsler ang. jagttider se opdatering 05.07. 

Opdateret 05.07.18

Der er kommet ny jagttidsbekendtgørelse. For kron og dåvildt er de i Hjortevildtsyds område:

Kronvildt:

Spidshjort og kalv: 1.9-31.1. 

Hind: 1.10-31.1.

Hjort større end spidshjort: 1.9-15.9 og 16.10-31.12

Dåvildt

Spidshjort, då og kalv 1.11-31.1.

Hjort større end spidshjort: 1.12-31.12.

Der gøres opmærksom på, at der kan være andre jagttider udenfor vores område.

 

Opdateret 23.03.18

Der afholdes styregruppemøde den 27.3.18 kl. 19.00

Opdateret den 04.03.18

Hjortevildtsyds årsmøde er den 05.04.18 kl.19 på Brandstationen, Bajstrup Bygade 40, 6360 Tinglev.

Efter årsmødet er der foredrag ved Jan-Wilhelm Hammerschmidt om dåvildtforvaltning.

Alle er velkomne. 

Hjortegruppen Sønderjyllands hjortemøde den 22.03 er flyttet til Folkehjem i Åbenrå.

Opdateret 07.01.18

Fællesjagten syd for Bajstrup var begunstiget af et fantastisk flot vintervejr. Stille med sol og få minusgrader. Der blev nedlagt 4 krondyr, 5 dådyr og 2 rådyr.

Opdateret den 27.12.17

Fællesjagt på hundyr og kalve 07.01.2018

 

Skovejerne syd og vest for Bommerlund Plantage afholder jagt den 07.01.2018

Medlemmer af Hjortevildtsyd.dk er velkomne til at deltage i jagten på egne arealer, hvor der forventes, at der veksler kronvildt/dåvildt fra ovennævnte område. Har man mindre skovparceller/krat forventes det, at de drives igennem.

Schweisshundefører Claus B. Jørgensen deltager i jagten og kan indtil kl. 12 kontaktes via SMS på 23207227. Efter kl. 12 kan der ringes til Claus.

 

Der frigives

Kronvildt: Hundyr, kalve og spidshjort indtil ørehøjde

Dåvildt: Hundyr og kalve samt spidshjort indtil ørehøjde

Råvildt

Ræv, mårhund og vildsvin

Der skydes råvildt såfremt man endnu ikke har nået sin afskydning på eget areal. Dåhjorte større end spidshjorte er ikke frigivet.

Der skydes kun med sikkert kuglefang. Statsskoven er ikke med i arrangementet, og der kan derfor ikke sættes tårne/stiger ind til statsskoven. Aftal stigeplacering med nabojæger.

Tidsplan:

Kl. 10.00 Skovejerne mødes i de respektive skove og sætter poster af.

Kl. 10.30 Drev påbegyndes eller når poster er sat af

Kl. 12.00 Jagt slut. Der skydes efterfølgende kun fangstskud.

Kl. 13.00 Vildtparade hos Aksel Bek, Gårdebymarkvej 11, 6360 Tinglev.

                 Kan du ikke nå frem til paraden, er du velkommen til at ringe om dit resultat

Jagten slutter efter paraden.

Der sælges pølser hvor overskuddet går til Hjortevildtsyd.dk.

Der kan rettes spørgsmål til mig på 4010 3453

Hjortevgildtsyd.dk

Aksel Bek

 

Brud på sikkerhedsregler

 

 Jagten den 7.12.17 var en succes. 

Desværre er det konstateret, at der er naboer udenfor skoven, der ikke har benyttet sig af stiger/tårne. 

Såfremt sikkerheden overholdes og der er sikkert kuglefang er det i orden. 

Man har imidlertid siddet på jorden nær skel uden at have det fornødne kuglefang. 

Alle arealer er så små og flade, at det ikke kan undgås at kugler affyret uden kuglefang lander hos naboen. 

Er der drivere i området aner man ikke hvor de opholder sig. 

Skudafgivelse er totalt uansvarligt og yderligere også ulovligt ved mangledne kuglefang. 

Det henstilles på det kraftigste, at man fremover overholder sikkerhedsreglerne. Man bør benytte sig af muligheden for at stille stiger/tårne op ad skel.

Aksel Bek 

11.12.17 Der er efterrapporteret 3 stk. vildt udenfor skoven. Resultat er nu 10 stk råvildt, 36 stk. dåvildt og 31 stk kronvildt og 1 ræv ialt 78 stk. vildt.

09.12.17 På fællesjagten blev der skudt 48 stk. vildt i skoven og 27 stk. hos naboer, Ialt er der skudt 10 stk råvildt, 34 stk. dåvildt, 30 stk. kronvildt og 1 ræve 

08.12.17 Bommerlund

Der blev nedlagt ialt 75 stk vildt på fællesjagten.

Fordeling følger.

6.12.17

På fællesjagten i Frøslev blev der nedlagt ialt 40 stk. vildt.

2 ræve, 4stk. kronvildt, 17 stk. dåvildt og 17 stk. råvildt.

27 stk. skudt i statsskoven og 13 hos naboer.

 

29.11.17

Hjortevildtsyd.dk                                                     27.    nov. 17

Nyeste kommentarer

05.12 | 09:13

Frederik Viborg har skudt en spidshjort i Kirkeskoven ved Tøndervej 3.12

02.12 | 12:49

Frederik Viborg har nedlagt en då i Præsteskoven ved Lejrvejen 01.12

14.11 | 08:35

frederik viborg har skudt en då kalv i kirkeskoven ved lejrvejen 13.11

11.11 | 09:30

Er lagt på Hjortevildtsyd.dk

Opdateret d. 29.09.2013  

Hundyrsjagt

Der er hundyrsjagt i Frøslev den 12. december

Der er hundyrsjagt i Bommerlund den 17. december

     Til de der skal på jagt i Tyskland er her en lille jagt ordbog.****

http://www.onlinepdf.dk/Books/onlinepdf.aspx?onlinepdf=46672****

God påske

***Lars Hornbek**** *****                                            

 (linket vil fremover kunne findes under "Links" )

 

*Husk!!!!!*

Der afholdes det årlige hjortemøde i Nr. Hostrup den 21 kl. 19.00****

Medbring de nedlagte hjorte fra området

Venlig hilsen

Lars Hornbek

 

 

 

 

Hej Alle

Først vil vi (skovdistriktet) benytte lejligheden til at sige alle tak for
endnu et godt fælles jagtarrangement.

Det foreløbige resultat fra jagten er, at der blev nedlagt 17 stk.
kronvildt, 8 stk. dåvildt samt en ræv. Antallet af afgivne skud er der ingen
sikre oplysninger om, men der er formentligt afgivet i størrelsordenen 40
stk. I skoven (NST) blev der nedlagt 3 stk. kronvildt, 8 stk. dåvildt samt
en ræv og afgivet 12 skud.

For at få et bedre og korrekt overblik over jagtens forløb, vil jeg bede jer
om at melde tilbage på antallet af nedlagte stykker vildt på jeres arealer.
Hvis i har muligt for det, må i også gerne oplyse antal afgivne skud.
Når jeg får samlet alle data, vil jeg viderbringe jer det samlede resultat.

NB: Jeg har fået data fra MajCap og Fårhus plantage.

Med venlig hilsen

Klaus Sloth
Skovfoged
Sønderjylland

*

 Så er punktet "Tilmeldte arealer" opdateret.

Og en dåhjort er skudt d. 22.11                                                          

    *

Lauget hat i aften d. 22.11.2012 holdt møde for at drøfte. Hvad der kan gøres for at få mere informationer til hjemmesiden. Og samtidig opdateret hejmmesiden.

Og vi vil hermed opfordre Alle til at komme med informationer, billeder eller ideer til siden.

I kan altid kontakte weebmater på mail. akselbek@bbsyd.dk

Eller ringe til et medlem af styregruppen.

Thomas Ørting Jørgensen 01.02.2019 08:55

På fællesjagten i Frøslev den 30/1-2019 blev der på Majcaps arealer nedlagt 2 stanghjorte og to hinder (kronvildt), samt to rådyr.